Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Du kanske är intresserad av:
11 560 kr
Mängdrabatter på stora delar av vårt sortiment
5G - Tredje studie påvisar koppling 5G-strålning och mikrovågssyndrom

5G - Tredje studie påvisar koppling 5G-strålning och mikrovågssyndrom

En färsk svensk fallstudie har nu blivit den tredje att peka på kopplingen mellan 5G-strålning och symptom på mikrovågssyndrom. Studien visade att en 5G-basstation orsakade höga strålningsnivåer i ett bostadshus beläget 60 meter bort, vilket resulterade i symptom typiska för mikrovågssyndrom.

 

5G kan leda till allvarliga hälsoproblem - Den nya studien

Fallstudien, som har fått titeln “A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment”, publicerades den 10 april 2023 i Annals of Clinical and Medical Case Reports. Forskarna bakom studien, Lennart Hardell, cancerläkare och forskare vid Forskningsstiftelsen Miljö- och Cancer, och Mona Nilsson, vid Strålskyddsstiftelsen, har tidigare genomfört två liknande studier med samma slutsatser.

Enligt studien uppmättes strålningsnivåer på över 2 500 000 μW/m2 (mikrowatt per kvadratmeter) på balkongen av den nämnda bostaden, som ligger på andra våningen med utsikt mot 5G-basstationen. Strålningsnivåerna inne i bostaden var också betydande, med upp till 758 000 μW/m2 nära fönstret som vetter mot 5G-basstationen.

Efter installationen av 5G-utrustningen i slutet av november 2022 började kvinnan i lägenheten lida av en rad symptom som är typiska för exponering för förhöjd mikrovågsstrålning. Symptomen inkluderade bland annat huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter, minnesbortfall, förvirring, trötthet, ångest, brösttryck, hosta, näsblod, hudproblem, lungproblem, oregelbunden hjärtrytm, ledvärk och sömnsvårigheter.

Under en tvåveckorsperiod då kvinnan och hennes hund bodde i en annan bostad med lägre strålningsnivåer och utan synlig 5G, försvann nästan alla symptom. Dessa återkom dock när de återvände till deras ursprungliga hem.

Studiens forskare, Lennart Hardell, påpekar att studierna visar att 5G kan orsaka allvarliga hälsoproblem hos tidigare friska individer och att de höga, repetitiva pulserna av 5G-strålning verkar vara särskilt biologiskt aktiva. Hardell tillägger att det är oacceptabelt att människor som drabbas av hälsoproblem tvingas flytta på grund av skadlig strålning från 5G-basstationer. Han kräver att vidare utbyggnad av 5G stoppas och att redan installerade basstationer för 5G tas ned.

Mikrovågssyndromet, eller mikrovågssjukan, beskrevs redan på 1960- och 1970-talet som en effekt av långvarig exponering för mikrovågsstrålning vid nivåer som är lägre än de referensvärden som tillämpas av ansvariga myndigheter i Sverige, inklusive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Effekterna av strålning på den levande organismen antogs då vara till stor del reversibla, men att upprepade exponeringar var kumulativa, vilket innebär att organismen med tiden blir mer medveten om effekterna av strålningen.

Avslutningsvis betonar studien att mer forskning behöver göras för att vidare undersöka hälsoriskerna med 5G, och uppmanar myndigheterna att agera ansvarsfullt för att skydda folkhälsan.

 

WAVEGUARDS QI-TEKNOLOGI

Skydda dig och din familj mot skadlig elektromagnetisk strålning med Waveguards Qi-Teknologi.

WaveguardQi-ShieldQi-Home CellQi-Max

Qi-Shield erbjuder det bästa mobila skyddet hemma, på jobbet eller när du är ute och rör på dig.

Qi-Home Cell för dig som vill skydda din familj och ditt hem från EMF strålning

Qi-Max är designad för större hem, kontor och offentliga platser. Det ultimata skyddet mot EMF strålning

 

 

Källor och mer i ämnet:

Hardell L, Nilsson M, Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(16): 1-10

Nilsson M, Hardell L. Development of the Microwave Syndrome in Two Men Shortly after Installation of 5G on the Roof above their Office. Ann Clin Case Rep. 2023; 8: 2378

Hardell L and Nilsson M (2023) Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation. Ann Case Report. 8: 1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112

En andra studie visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet

5G Towers can make people sick, two studies show

9 Leading Experts: RF Radiation Can Lead to Brain Damage, Alzheimer’s

 

 

EQUPULSEN