Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Du kanske är intresserad av:
11 560 kr
Mängdrabatter på stora delar av vårt sortiment

Waveguard

5G - Tredje studie påvisar koppling 5G-strålning och mikrovågssyndrom

5G - Tredje studie påvisar koppling 5G-strålning och mikrovågssyndrom

En tredje svensk studie har visat att 5G-basstationer kan orsaka så kallat mikrovågssyndrom. Studien, utförd av cancerforskaren Lennart Hardell och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen, undersökte hälsoeffekterna av exponering för 5G-strålning i en lägenhet 60 meter från en 5G-basstation.

Hardell och Nilsson menar att den höga, repetitiva pulseringen av 5G-strålning kan vara särskilt biologiskt aktiv och potentiellt skadlig, och uppmanar till ytterligare studier. De föreslår även att utbyggnaden av 5G bör stoppas och att redan installerade basstationer bör avlägsnas till dess att mer forskning har genomförts.

Read more